Beheerkaart vs. Beheersystemen

Momenteel is GEOPOSITIE actief voor de productie van een beheerkaart voor een opdrachtgever, een gemeente die grip op data erkent en van daar uit nu het areaal in kaart wil brengen. Juiste hoeveelheden kunnen beleidsplannen versterken. Het brengt immers de financiële consequenties van dat beleid goed in beeld. Door het gebruik van de kaart zijn de hoeveelheden ook goed geborgd. “Klopt de kaart, dan kloppen ook je areaalgegevens” is mijn credo.

Kaartproductie ten behoeve van het gemeentelijk #beheersysteem is een intensief traject. Welke opdelende objecten ga je in de kaart onderscheiden, welke grenzen hanteer je? Beperk je je tot opdelende (vlak-) objecten of wil je meer? De #BGT en #IMGEO zijn mooie handreikingen maar in welke mate sluiten deze standaarden aan op de informatiebehoefte van je beheerproces?

Wil je alle informatie integraal bundelen of voldoet het hebben van los kaartmateriaal die je in een willekeurige #GIS-systemen bijhoudt of bewerkt ook aan de wensen. Als het gaat om opdelende vlakken is één kaart in één systeem waarschijnlijk wel de beste optie. Hoe ga je om met je inspectiegegevens en de berekeningen van je beheerbegroting voor de verschillende disciplines? Vaak bieden GIS-systemen hiervoor geen platvorm en voor je weet zit je weer in een on-gekoppeld Excelbestand te rekenen

Naast de registratie van objecten uit de openbare ruimte zijn aanvullende kaarten over de strooiroutes, straatveegroutes, of een kaart van de wijkindeling van de buitendienst voor jou organisatie ook van belang. Ga je elke keer Excellijstjes maken waar je adressen en straatnamen registreert of zou een kaart voor je beheerorganisatie of aannemer toch beter zijn?

Allerlei vragen rondom de (geografische) informatie voor het beheer. Mag ik er ook met jou organisatie over nadenken, of kan ik iets voor je betekenen?