Omgevingswet_Online

Omgevingswet

Informatie rondom de Omgevingswet

Informatie Omgevingswet

Informatie Omgevingswet

Uw uitdaging

Eén van de uitdagingen binnen de nieuwe omgevingswet is de vertaling van het beleid, verordening en regels naar het juiste representatieve gebied, een kaart. De digitale uitwisseling vereist, ook voor het juridische kader, van alle input in het Digitale Stelsel van de Omgevingswet, het DSO, een juiste geografische weergave van het beleid.

Geopositie kan uw beleid hierop toetsen.

  • Is er vanuit het beleid op de juiste wijze verwezen naar bedoelde locaties?
  • Is dit reeds in kaart vastgelegd?
  • Is er sprake van overlap van (tegenstrijdige) beleidsregels binnen een gebied of regio.

Er zijn momenteel binnen de omgevingswet vele zaken die geregeld moeten worden en die op elkaar afgestemd moeten worden, maar met het afstemmen van u beleid en het bijbehorende kaartmateriaal kunt u nu al beginnen.

Kijk voor een visualisatie van het informatiestelsel op mijn YouTube kanaal:

Informatiefilm Omgevingswet DSO

Het is niet alleen zo dat u dit kaartmateriaal in het kader van de eisen van de omgevingswet moet vervaardigen, maar het kaartmateriaal kan u ook helpen bij het maken van de juiste keuzes rondom functies en gewenste ruimtelijke kwaliteit binnen de fysieke leefomgeving.

Voor meer informatie: ga naar https://www.geopositie.nl/contact/