Rioolmaatvoering

Beheerdata naar ORACLE DB

Betrouwbare rioolgegevens

Ik weet niet of u dit ook herkend; u vertrouwd uw riool gegevens niet omdat uw riooldataset een samen smelting is van data die jarenlang uit verschillende bronnen is samengevoegd. Brondata uit gescande tekeningen, revisies, ontwerpen, inspecties, maar hoe actueel, betrouwbaar en compleet deze brongegevens ooit waren is niet bekend. En met welke (lokale-) referentie stelsels is de maatvoering beschreven? Posities van putten en strengen, maar zeker ook de BOB’s van de vrijvervalriolen. Uw dataset worden bij gebrek aan beter wel gebruikt in allerlei plannen en bestekken, maar er echt vanop aan kunt u niet.

Inwinnen en verwerken.

Als u dat nu eens anders wilt regelen kan GEOPOSITIE heel veel voor u betekenen. We regelen alles, van inwinnen van de gegevens tot het implementeren van de nieuwe data in de database. We richten de meetprojecten in en na het inwinnen worden met scripts de nieuwe meetgegevens van uw objecten ge-update in uw database met beheergegevens.

Inwinnen Riool

Inwinnen Riool

Meer weten?

Geef je gegevens door via het contactformulier. Dan neem ik contatct met u op om e.e.a. eens te bespreken.