Omgeving_Renkum_raster

Renkum, “We gaan beginnen”

Renkum, “We gaan beginnen”

Deze week ben ik begonnen als projectleider GBI-BOR bij de gemeente Renkum. Een geweldige mooie en uitdagende klus. Natuurlijk zal de beheerdata en de software veel aandacht krijgen, maar we kijken vooral naar de mate waarin het beheersysteem de interne (beheer-) processen kan dienen. Uiteindelijk gaat het erom dat de burgers gefaciliteerd worden met een goed functionerende buitenruimte en dat de gemeente dat op efficiënte wijze kan sturen.

Specifiek voor Renkum

Centraal staat de vraag hoe je het optimum bereikt rondom het hebben en bijhouden van je BOR gegevens. Niet zomaar in algemene zin, maar specifiek voor gemeente Renkum.

Omgeving_Renkum

Omgeving_Renkum

Gemeente Renkum is een #GBI6 / #GeoVisia gebruiker met eigen doelen, behoeftes en wensen. Renkum wil voorkomen om mee te moeten doen aan zaken die binnen het Renkumse niet gelden. Alleen dat wat echt nodig is, dat is de wens. Nuchtere en haalbare keuzes maken en hier concreet invulling aan geven, samen met de medewerkers van Renkum.

Quickscan-GBI

De leidraad voor dit project is de Quickscan-GBI die ik eerder dit jaar heb uitgevoerd. Hierin zijn de kansen en de risico’s samengevat waar we samen invulling aan gaan geven.

Wi’j doet ‘ut samen

Ik werk binnen dit project samen met ’t RIOhuys. Een gilde (samenwerkingsverband) van verschillende meesters (vakmensen) met elk hun eigen specialisme (vakmanschap)

Samen met Renkum gaan we de uitdaging aan. Ik heb er zin in.

Meer weten?

Ook meer weten over eventuele ondersteuning bij uw beheerprocessen? Meldt je dan aan via het contactformulier