DataQuint_team

Dataquint daagt haar gebruikers uit

Klantendag bij @DataQuint

Gisteren zijn de klanten van Dataquint, veelal aannemers en inspectiebedrijven die actief zijn in het beheer van de buitenruimte, weer bijgepraat over de nieuwste trends binnen de GeoVisia software.

 

#GeoVisia is goed

Klanten van DataQuint werken met GeoVisia. Waarom? Omdat het doet wat het moet doen, namelijk de klant voorzien van digitale informatie uit het veld. De ene klant wil daarvan een tekening of plot en de andere klant wil graag een Excelbestand of een rapport. Dat kan allemaal. Iedereen blij?

 

GeoVisia kan beter

Nee, DataQuint zelf was niet blij, maar bezorgd. Ze ontwikkelen naast de toepassingen voor aannemers ook software voor de gemeentelijke markt. #GBI6. Daar wordt een andere taal gesproken. Daar gaat het om Basisregistraties, normen, databases, standaarden, etc. Als de klanten van DataQuint, de aannemers die gebruik maken van GeoVisia op termijn niet kunnen aansluiten bij de veranderende informatievraag, dan verliezen de aannemers hun markt en daarmee DataQuint hun klant. Innovatie is de enige weg om het sterke marktaandeel wat er nu is, ook in de toekomst te kunnen behouden of versterken.

 

Leveren en ontvangen

De wereld van de aannemer en die van de gemeentelijke markt stemmen nu onvoldoende op elkaar af. Databeheerders van gemeenten klagen over aannemers die de gegevens niet aanleveren op een manier waarop ze die eenvoudig kunnen verwerken en andersom klagen aannemers omdat ze gegevens aangeleverd krijgen die onvolledig zijn of moeilijk over te zetten in GeoVisia.

 

Wie schreeuwt het hardst?

De ontwikkelingen gaan snel. Softwarebouwers moeten daar in mee. De een roept “sneller, sneller” en de ander roept: “Ho, Ho” Als dit de boventoon voert blijft de softwarebouwer in allerlei maatwerkoplossingen hangen, omdat niet iedereen het tempo kan volgen.

 

BOR of beheer openbare ruimte?

Bij gemeenten, vaak onze opdrachtgevers, zijn er ook grote verschillen. De ene gemeente kijkt hoofdzakelijk vanuit het belang van de beheerprocessen naar de beheergegevens, en zijn ze bijna niet op standaarden of basisregistraties gericht. Bij andere gemeenten werkt het weer net andersom. Daar zijn ze zo druk met het voldoen aan de standaarden zoals de BGT en BOR, dat ze niet eens meer door hebben dat de gegevens eigenlijk zijn bedoeld om het werk in de openbare ruimte goed uit te kunnen voeren. Ik noem geen namen, maar kom ze beide tegen.

 

En door!

Daar sta je dan als softwarebouwer. Waarop richt je je pijlen? DataQuint heeft een resolute keus gemaakt, voor zover je het een keus kunt noemen. Ze springen bovenop de nieuwe ontwikkelingen. Niet blijven hangen in het oude, maar door. Dit betekent nog al wat.

 

De vraag zal veranderen

Om als aannemer één op één te kunnen leveren aan de opdrachtgever moeten beide partijen dezelfde ’taal’ spreken. Waarom is dat dan zo belangrijk? De informatievoorziening van gemeenten ontwikkelen zich steeds meer naar standaarden die moeten kunnen ‘praten’ met basisregistraties of verschillende interne processen. Dit staat allemaal in databases en niet meer als losse bestandjes op het netwerk.

De Jan, Piet of Klaas van de uitvoering, van wie je voorheen opdracht kreeg voor het leveren van een rapportje of tekening, krijgen zelf ook steeds meer te maken met de interne eisen van de informatievoorziening. De mensen die gegevens gaan zitten overtikken van het ene programma naar het andere verdwijnen. Eén op één koppelingen bepalen straks de levering van informatie.

 

Kennis vergaren

Om deze reden is GeoVisia nu zo gebouwd dat er in plaats van losse bestandjes, nu volledig met een database moet worden gewerkt. GeoVisia 6.3 werkt zowel met Oracle als Postgres, de marktleiders van databases voor ruimtelijke gegevens. (Spatial data). Dit heeft als nadeel dat je niet zo eenvoudig meer losse bestandjes in GeoVisia kunt slepen, maar dat je deze losse bestandjes nu met allerlei aanvullende uitgangspunten (data eisen) in een database moet zetten. Je moet dus weten hoe zoiets werkt, anders mis je de boot.

 

Datamanager

Het maken van een gemodelleerde database, of het vullen van een gemodelleerde database kan met ‘Datamanager’, een aanvullend stukje GeoVisia-software waarmee je een database (op je tablet of in the cloud) kunt inrichten. Het grote voordeel hiervan is dat je het project precies overeenkomstig de database-inrichting van je klant kunt inrichten en daarmee creëer je dus datasets die één op één kunnen worden verwerkt bij de gemeente.

 

DataQuint daagt je uit

Deze trend is onomkeerbaar. Het kost je tijd en inspanning om deze ontwikkeling op te pakken. Een extra investering. Het mooie is dat DataQuint haar klanten hierin begeleid. Sterker nog, ze dagen haar gebruikers uit om door middel van training en projectbegeleiding op het juiste kennisniveau te komen. Heb je dit volbracht, dan ben je gecertificeerd en kun je de ‘Datamanager’ gaan gebruiken. Klaar voor de toekomst.