Jacob Bijker – Geodeet, GIS-specialist, GIS Analist en Consultant Geoinformatie

Kan ik in welke vorm dan ook iets voor u of jou betekenen?

Bel mij op 06 22 040 316 of neem contact op via het contactformulier.

LinkedIn
Twitter

Heel hartelijk welkom

Fijn dat u deze website bezoekt!

De ‘geopositie’ van vandaag

GEOPOSITIE is dit jaar al weer 12 jaar onderweg. Sinds 2011 is er veel veranderd. De aanvankelijke eenvoudige behoefte aan handjes voor diverse ‘geografische informatie’, GIS werkzaamheden binnen verschillende organisaties is inmiddels geëvolueerd naar projectleiding in vaak omvangrijke trajecten. Denk hierbij aan de begeleiding van software updates van de beheerprogramma’s, implementaties. Het functioneel inrichten van de software. Het opleiden van de gebruikers. Het inrichten van processen (procesafspraken) tussen verschillende bronhouders.
De geografische informatie neemt in toenemende mate een vaste plaats in binnen het informatiemanagement, of nog beter, de bedrijfsvoering. De vrijblijvendheid die medewerkers destijds hadden rondom (hun eigen) beheerinformatie vormt zich gestaag om naar informatieplicht. Nieuwe informatiemodellen worden geïntroduceerd en er volgen procesafspraken waaraan de medewerkers binnen een organisatie zich moeten committeren.

Veranderen doet altijd een beetje zeer.

In al deze nieuwe ontwikkelingen moeten we de mensen niet vergeten. “Techniek is de gemakkelijke kant” zeg ik vaak. De keuze voor een technische oplossing wordt dikwijls snel gemaakt. Er is een probleem, we schaffen de software aan en dan is het probleem opgelost. Een heel logische gedachte, maar dikwijls wordt de impact onderschat. Een nieuw software systeem kan pas functioneren als de hele organisatie er om heen goed is doordacht en ingericht, samen mét de mensen die deel uitmaken van dat proces. De verandering die daarvoor nodig is doet vaak een beetje zeer en daarom is het dus van groot belang dat de mensen die er mee moeten werken, net zo enthousiast zijn als de directie die de software aanschaft.

Vertrouwen in de toekomst

Er is nog veel te zeggen van software oplossingen die worden geboden. Software ontwikkelt zich dikwijls achter de behoefte aan, niet andersom. Dat betekent vaak ook dat er bij de start van het gebruik van nieuwe software nog de nodige hindernissen bestaan die (tijdelijk) overbrugt moeten worden. Dat vraagt aan de ene kant doorzettingsvermogen om in de tussentijd de mensen binnen de organisatie enthousiast te houden en aan de andere kant om het gesprek aan te gaan met de leveranciers om de softwarematige oplossingen te bieden waar de organisaties op zitten te wachten.

#GISISIT (GIS is het helemaal)

De rode draad in alle ontwikkelingen waar ik middenin zit is niet de ontwikkeling van nieuwe software, of het veranderen van bedrijfsprocessen. Nee, de grote ontwikkeling zit ‘em in GIS. Dat medewerkers van een organisatie, na alle verwoede pogingen om grip te krijgen op processen m.b.v. Kaartenbakken en Excellijsten en CAD-tekeningen, nu de overstap maken naar GIS. Dat werkt namelijk wél! Ik heb dat licht al lang geleden gezien en probeer daar nu iedereen van te overtuigen. Past deze spirit bij uw organisatie? Dan passen we helemaal bij elkaar!!

Persoonlijk

Geopositie is mijn bedrijf waarin ik heel van mezelf kwijt kan. Wil je meer van me weten?  Ik stel me graag verder aan je voor:

Lees meer over Jacob Bijker »