APPLICATIEBEHEER

APPLICATIEBEHEER

GEOPOSITIE werkt reeds lange tijd met het GeoVisia platvorm, waar ook  het GBI beheersysteem op geënt zijn. Door de jaren heen zijn er diverse paspoorten ontwikkeld die afgestemd zijn op de wensen en doelen van de klant.

Het functioneel beheer van GBI of GeoVisia richt zich in eerste instantie op de gebruiker en de informatieprocessen binnen projecten en dagelijks beheer. Daarnaast is er uiteraard afstemming met de I&A organisatie. Bij het applicatiebeheer worden de principes van BiSL en ASL gehanteerd, waarbij ook de uitgangspunten van de bedrijfsvoering in ogenschouw worden gehouden. Toetsen, testen en portfolio registratie maken daar ook deel van uit.

ASL_MODEL

ASL_MODEL

Voorbeelden zijn toepassingen waarbij binnen de registratie van vrij-verval-riolering koppelingen zijn gebouwd met bijvoorbeeld de WION_Thema’s, die automatisch worden gevuld. Zo ook voor de standaarden die nodig zijn om met uw data te kunnen rekenen.

De borging van valide data wordt zo ingebouwd in de applicatie. Iedereen kan binnen de eigen autorisatie mutaties verrichten die ten alle tijde voldoen aan het vooraf afgesproken datamodel. Heeft u dat ook geborgd, of werkt u nog met een klein aantal mensen die ‘mogen’ muteren?

geovisia_suite

gbiservices

LEVERING BOR BEHEERSYSTEEM

GEOPOSITIE levert deze software. Hiervoor wordt samengewerkt met DataQuint en GBI-Services. Als meerwaarde voor de klant verzorgt GEOPOSITIE  het databeheer in Oracle of Postgres. Ook het applicatiebeheer, zowel het technisch als functioneel kunt u onderbrengen bij GEOPOSITIE. Hierbij kunt u denken aan verschillende vormen. Dit kan bij u op locatie, via ‘inbellen’ of zoals meer en meer het geval is, via de ONLINE oplossing van GeoVisia / of GBI versie 6.3.2.

Geeft u dit ook liever uit handen?

Ga naar het contactformulier.