Diensten in de Praktijk

GEOPOSITIE in de praktijk:

 • Geopositie richt zich op ‘Data op orde’. Dit begint met de vraag voor welke processen informatie nodig is.
 • Deze afspraken vastleggen in een Datamodel, indien mogelijk en nodig conform de ‘landelijke standaarden’ (landelijke standaarden omvatten niet alles)
 • Een tweede doel is het optimale gebruik van de software t.b.v. de bedrijfsdoelstellingen.
 • Controle en optimalisatie van bestaande datasets, basis-paspoorten en domeinwaarden (stamtabellen) conform dit vastgestelde datamodel.
 • Het uitvoeren van dataoptimalisatie en genereren van optimale referentiebestanden uit diverse bronnen met gebruik van FME©.
 • Applicatie inrichten voor diverse taken zoals Raadplegen, Muteren, Analyses, Inventarisaties en Inspecties voor diverse autorisatie-niveaus.
 • Inrichten legenda’s voor beheerdoelen of projecten, conform heldere cartografische regels.
 • Inrichten projecten t.b.v. inventarisaties en inspecties met GeoVisia Field.

inventarisaties

 • Trainingen GBI6, GeoVisia, Basis_GIS, e.a.

training2   training

 • Uitvoeren van inventarisaties en inspecties of het verzorgen hiervan.

weginspectie  inventarisaties_opnames

 • Teruglezen van GeoVisia Field bestanden en rapporteren van de verrichtte inventarisaties en inspecties.

Beheerkaart

 • Alle voorkomende GIS en/ of GEO_ICT vraagstukken.

Brengt u ook het liefst uw plannen in praktijk? Ga naar het contactformulier.