TRAINING BEHEERSYSTEEM GEOVISIA EN GBI

Beheersysteem Openbare Ruimte

Als beheersysteem voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) zijn er verschillende softwaresystemen beschikbaar. Voorbeelden zijn:

• Gisib van KOAC-NPC,
• Infra & Green Report van DMi,
• GB van Groenestein,
• Castor van Royal Haskoning DHV,
• Beheer Portaal van Geocare,
• IAsset van IAsset BV en Westenberg,
• beheersoftware van Inspectrum,
• Obsurv van de Grontmij,
• Kikker van Riodesk,
• Accres van de DG-groep,
• GBI van Anteagroup,
• GeoVisia van Dataquint.

Ik geloof dat niet specifiek één pakket de beste is. Het beste is om de keus af te laten hangen van wat het beste bij je past. Voorheen kon iedere vakdiscipline dat voor zichzelf bepalen. Ook nu zijn er nog wel gemeenten die meerdere verschillende software gebruiken voor verschillende disciplines. Tegenwoordig wordt er meer integraal gekozen voor een eenduidige oplossing. Dat heeft veel voordeel op het gebied van technisch applicatiebeheer (ICT) en het functionele applicatiebeheer. Eén platvorm is efficiënter en sluit meer aan bij de hedendaagse informatie -opslag -verwerking -ontsluiting.

Specialisatie

Geopositie is gespecialiseerd in GeoVisia en GBI. Deze beheersystemen zijn beide gebouwd op het GeoVisia framework. De kaart staat hierin centraal. Het is de ingang naar de informatie. Vaak informatie rondom de openbare ruimte.

GeoVisia Office is primair voor het op orde houden van je informatie en het analyseren daarvan. GeoVisia is uitgebreid met de module GeoVisia Field wat specifiek is bedoeld voor inventarisaties en inspecties op locatie die achteraf of tegenwoordig zelfs online direct worden verwerkt in de centrale database.

Het GBI is uitgebreid met de Apps-bank voor disciplines van de openbare ruimte. Hiermee worden bijvoorbeeld inspectieresultaten vertaald naar maatregelen per planjaar en de kosten daarvan. Deze gegevens worden weer opgenomen in de dataset. Hiermee kunnen vervolgens plankaarten of bestekstekeningen worden gegenereerd.

Training op maat

Iedere gebruiker is uniek. Ook wat hij of zij nodig heeft om zijn of haar specifieke taak uit te voeren met GBI of GeoVisia, maar ook in andere beheerprogramma’s of GIS systemen. Voor de een is dít interessant, voor de ander dát. Ik geloof dan ook in een training op maat. Wat is het kennisniveau en wat is de behoefte? Soms is één op één beter en soms groepsgewijs vanuit een bepaald vakgebied, een gezamenlijke visie of doelstelling. Dit boeit meer en enthousiasmeert de gebruikers.

Ook zo’n training?

Ga naar het contactformulier.