GEMEENTEN en andere OVERHEDEN

Gemeenten en andere overheden

Gemeenten

Gemeenten en andere overheden dienen het publieke belang. Een gemeente wil een mooie en beheersbare openbare ruimte en een veilige woonomgeving voor haar inwoners. Ze maken daartoe allerlei plannen en stellen daar geld voor beschikbaar. Overheidsdiensten moeten hun bestuur voortdurend rapporteren over de voortgang van de voorgenomen plannen. Het management stuurt hiermee de processen binnen de ambtelijke organisatie.

Daarnaast heeft deze registratie en verantwoording ook een diepe politieke lading. Een democratische verworvenheid die voorziet in het kunnen verantwoorden van keuzes en de financiële consequenties daarvan. Die gegevens kun je maar beter goed op orde hebben.

Jaarplannen worden opgesteld. Het college of de raad stelt deze plannen vast en stelt de benodigde financiële middelen beschikbaar en toetst vervolgens de voortgang.

planning & control

Proces ondersteuning

Geografische informatie kan dit proces optimaal ondersteunen. In een kaart is vastgelegd hoe o.a.. de openbare ruimte is opgebouwd. Juiste hoeveelheden worden zo exact vastgelegd. Ook de kwaliteit en onderhoudskosten zijn aan de hand van digitale koppelingen direct aantoonbaar met een kaart. Zo ook de risico’s)

Met geografische informatie, ofwel goede kaarten, kan de organisatie niet alleen betere plannen maken, maar zich naast de gebruikelijke MA-RAPS en TU-RAPS ook nog beter verantwoorden over de voortgang. GIS geeft namelijk precies aan waar de beschikbare middelen (eventueel) ‘verdwijnen’.

Voorbeeld

Vragen die hiermee beantwoord kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Welke wegen zijn er dit jaar opgeknapt?
  • Welke wegen zijn slecht en wat moet dat dan gaan kosten?
  • Welke wegen slaan we nog een jaartje over?
  • Welke bomen zijn in slechte conditie?
  • Waar wordt dit jaar gesnoeid?
  • Wat is de kwaliteit van mijn speeltoestellen?
  • Waar lopen kinderen gevaar?