GIS GEEFT KLEUR AAN JE DATA

Geo-informatie is gewone, reguliere, nieuwe of reeds bestaande informatie, waar als extra component de ruimtelijke coördinaten van het punt, de lijn of het vlak aan de dataset is toegekend. Zo’n punt, lijn of vlak vertegenwoordigd een object of een verschijnsel op een bepaalde locatie. Iedereen herinnert zich die oude kaart van Nederland waar de 12 provincies in Nederland in evenzoveel onderscheidende kleuren werden weergegeven. Je weet het nog. Geoinformatie geeft kleur aan je data.
Schoolkaart Nederland

Schoolkaart Nederland

HET DOEL VAN GEOINFORMATIE

  • COMMUNICATIE MET DE KAART

Geoinformatie is een communicatiemiddel. Een andere manier om naar je informatie te kijken. Door de locatie als extra dimensie aan de data toe te voegen zet je de informatie pas goed op de kaart en wordt het toegankelijk voor meervoudig gebruik. Het GI-Beraad hierover: “Voorzie zoveel mogelijk sectorale basisinformatie van coördinaten”

Communicatie met kaart

  • DE KRACHT VAN GEOINFORMATIE

De kracht van geoinformatie zit voor een groot deel in het inzicht wat ontstaat in de onderlinge verbinding en de onderlinge invloed van objecten of verschijnselen.  Geo-informatie is als geen andere vorm van informatie, in staat om interdisciplinaire verbindingen te leggen, namelijk op basis van ‘Locatie’. Alle, op een bepaalde locatie, of binnen een afstand tot een gegeven locatie, aanwezige objecten, voorzieningen, gevaren, verschijnselen, beperkingen, etc., kunnen vanuit de verschillende kaartlagen aan elkaar worden verbonden. Zo ontstaan nieuwe en betere inzichten die vanuit individuele disciplines heel gemakkelijk over het hoofd worden gezien.
  • DE TOEKOMST VAN GEOINFORMATIE

Volgens GEONOVUM kan vrijwel 80% van alle (gemeentelijke) informatie worden gevisualiseerd op kaart of Geo-Informatie-Systeem (GIS). Geoinformatie heeft namelijk altijd betrekking heeft op een bepaalde plek/ plaats/ locatie. Het GI-Beraad zegt hierover: “Met deze slimme verbindingen kunnen bovendien kosten worden bespaard” en “extra meerwaarde te creëren door de data uit de databank als open data naar de rest van de maatschappij te laten stromen”. Dus: Pak die bal op!