Projecten

GIS, voor klanten die niet snel ‘van de kaart’ raken.

De projecten waar GEOPOSITIE bij betrokken is zijn van verschillende aard. Een ding hebben ze gemeen. De kaart staat centraal. Zonder geografische gegevens geen GIS. Zonder GIS geen kaart en zonder kaart geen integratie op locatie. “Je ziet het pas als je het door hebt” zei Cruijff. Zo is het. Degene die hét doorheeft ziet het als een grote stap voorwaarts.. De ander ervaart het anders en laat het zoals het is. Ik kan wel zeggen dat niets blijft zoals het is. Wellicht is het toch verstandig om met kleine stappen te kijken waar geografische informatie uw processen zou kunnen versterken.

GIS Projecten

Lees hieronder bij welke projecten GEOPOSITIE onder andere betrokken is geweest.

GBI (her-) inrichten bij Gemeente Dongen

Vanaf februari 2017

Gemeente Dongen vindt het niet eenvoudig om nu echt goed grip te krijgen op de functionaliteiten van het GBI. Het valt ook niet mee om in de werkstromen en de hectiek van iedere dag voldoende tijd te steken in het werken met GBI. De beheerders kozen voor een herinrichting van verschillende disciplines. De paspoorten zijn aangepast en tevens is daarmee ook goed gekeken naar de data zoals die nu in het GBI staat. Sluit dit aan bij de databehoefte en de uitgangspunten van landelijke datamodellen? Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom de GWSW voor het stedelijk water en riolering.

Stap voor stap hebben we een aantal disciplines doorgenomen en aangepast. Ook ontdekten we dat bepaalde functionaliteiten van GBI nog niet geactiveerd waren. Zonde wanneer je ontdekt dat je bepaalde functionaliteiten, die je waarschijnlijk veel voordeel opleveren in het gebruik, al die tijd nog niet hebt kunnen gebruiken.

Er was iets wat me tijdens dit project opviel. Dat is wanneer medewerkers je team verlaten en nieuwe medewerkers hun intrede doen, dat je er als organisatie grote voordelen van hebt wanneer iemand die vertrekt een goed functionerend systeem achterlaat voor degene die het over moet nemen. Dit is iets wat u misschien ook binnen uw eigen organisatie ook wel herkend. Als zaken niet zijn ingericht zoals het zou moeten, dan neem je als nieuwe medewerker een intensieve erfenis over.

Al met al gaat het er natuurlijk om, dat je stapsgewijs op een niveau komt waar je als gebruiker wilt staan en dat de software je beheerprocessen optimaal kan ondersteunen. Je hebt immers niet een beheersysteem om er meer werk van te hebben dan het je organisatie oplevert. Efficiënte inrichting qua functioneren en effectieve data voor het proces is daarvoor natuurlijk wel een voorwaarde.

Kan ik hierin ook iets voor jullie betekenen? Ga naar het contactformulier.

GBI Beheerkaarten Gemeente Uitgeest

Vanaf januari 2016

Een beheersysteem kan alleen functioneren met goede data. Gemeente Uitgeest heeft gekozen voor de beheerapplicatie #GBI6. GEOPOSITIE mocht de datainput leveren. Gezien de bestaande structuur van de data, obv volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid is daarbij gekozen voor een geheel nieuwe inventarisatie van Groen, Water, Wegen, Sportvoorzieningen, etc. Kortom een vlakdekkende beheerkaart binnen het kadastrale eigendom van de gemeente. Deze nieuwe data biedt niet alleen input voor de BOR data, maar ook de productie van de BGT kan hiermee de BGT op beheerniveau krijgen, een belangrijke voorwaarde bij de pragmatische koppeling. Na de levering van GBI6 kan de gemeente Uitgeest dus niet alleen van start met nieuwe software maar ook met een optimale set aan actuele en betrouwbare data.

Trainingen GBI6 gemeente Vlaardingen

Vanaf mei 2016

@IOSENSE verzorgd voor meerdere (samenwerkende) gemeenten de inrichting van de datasets binnen de GBI beheerapplicatie, de zogenaamde mapping. Voor de vakinhoudelijke traingen mag GEOPOSITIE een bijdrage leveren. Per individuele vakdiscipline doorlopen we de mogelijkheden van de software en kijken we kritisch naar de data. Welke vragen moeten beantwoord worden met deze dataset? Hoe zijn de (gebruiks-)processen ingericht? Kan de huidige inrichting van data en applicatie hierin voorzien of zijn er aanpassingen nodig? De training is geslaagd als ik in staat ben een doorgaans gedwongen en kritsche medewerker te overtuigen en enthousiast kan maken over de kracht van #GBI6 software, de mogelijkheden van- en met de data en door middel van eenvoudige analyses met data van andere disciplines of datasets de integraliteit ervan kan aantonen. Eventuele benodigde aanpassingen worden direct teruggekoppeld aan IOSENSE. Lekker makkelijk voor de klant. Een mooie samenwerking tussen IOSENSE & GEOPOSITIE

Dataoptimalisatie BOR OWO-Gemeenten

Vanaf maart 2016

Na de aanschaf van het BOR beheersysteem #GBI6, integraal voor de drie OWO gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf, is door de leverancier Anteagroup met een mappingtraject de data uit verschillende beheersystemen overgezet naar de nieuwe GBI6 database. Ik mocht een bedrage leveren in de eindfase van de mapping. Daarnaast heb ik in de additionele fase van dit project, in opdracht van projectleides George Dummer en Yvonne van der Woude, de dataoptimalisatie verzorgd conform de software-eisen (standaarden GBI 6.2.4) en de gebruikerswensen(OWO-klantwaarden). E.e.a. heeft geresulteerd in een OWO- objectenwoordenboek dat als leidraad dient voor mutaties. Ook de software zelf is zo ingericht dat alleen met deze gevalideerde domeinwaarden kan worden gewerkt. Daarmee voldoet de data aan de eisen van de Appsbank en de pragmatische koppeling met de BGT. (lees IMGEO). Binnenkort volgen nog vakinhoudelijke trainingen voor de beheerders en muteerders.

Inrichting en optimalisatie GBI6 voor gemeente Schiedam

GBI betekent een andere manier van werken, de database is minder relationeel. Dat geeft mogelijkheden maar vraagt aan de andere kant ook om een nieuwe aanvliegroute om te komen tot een optimaal en meer integraal product. Samen met de opdrachtgever kijken we naar het datamodel, de inrichting van het systeem en helpen we de bedrijfsprocessen rondom BOR gemakkelijker te maken.

Cooperate in GBI Dataproject gebied gemeente Littensradiel

Januari 2015

Modellering data volgens standaarden GBI en uitlevering van sql bestanden.

Verzorgen opleiding Applicatiebeheer en datamanagement van BOR beheerapplicatie GBI 6.2.4.

2015

Het verzorgen van de Opleiding Applicatiebeheer en datamanagement van BOR beheerapplicatie GBI 6.2.4. voor interim personeel van ‘InterIN Personeel en Management’ te Leeuwarden.

GBI 6.2.*

Augustus 2014

Volledig operationeel GBI 6.2.* voor fusiegemeente De Friese Meren (Lemsterland – Gaasterlân Sleat – Skarsterlân – Boarnsterhim) GBI_Basis, GBI_Bewerken, GBI_Raadplegen, GBI_Databank, GBI_Kennisbank, GBI_Appsbank, GBI_Add-On’s, GeoVisia Field.
Synchronisatie brondata – Data mapping conform datamodel ‘woordenboek’ – Data inrichten (Oracle, FME) – Technisch applicatiebeheer – Implementatie software – Fuctioneel applicatiebeheer – Inrichten software (paspoorten, codelijsten, rapporten) – Opleiden gebruikers – Additionele fase (optimalisatie gebruik) – Ontsluiten referentiedata – Werkprocessen vastleggen – Mobile data – ……………….