DOWNLOADS

DOWNLOADS


QGIS

QGIS (previously known as Quantum GIS) is a cross-platform free and open-source desktop geographic information system (GIS) application that provides data viewing, editing, and analysis

Download hier QGIS


MapWindow GIS

MapWindow GIS is an open source GIS (mapping) application and set of programmable mapping components. It has been adopted by the United States Environmental Protection Agency as the primary GIS platform for its BASINS (Better Assessment Science Integrating Point and Nonpoint Sources) watershed analysis and modeling software

Download hier Mapwindows V5


Algemene leveringsvoorwaarden

GEOPOSITIE stuurt op een langdurige relatie met haar klanten. Dit is de reden dat GEOPOSITIE zich ook optimaal zal inzetten bij de uitvoering van haar opdrachten. Uiteraard zijn niet alle omstandigheden altijd te voorzien of te voorkomen. In de Algemene voorwaarden GEOPOSITIE 01-10-2016 is te lezen hoe GEOPOSITIE hier vervolgens mee omgaat.