Geo diensten

De dienstverlening van GEOPOSITIE is divers. GEOPOSITIE produceert, faciliteert, optimaliseert en analyseert GEO-data voor een breed scala aan toepassingen. De basis komt voort uit toepassingen voor de openbare ruimte en planologische toepassingen, maar ook andere disciplines doen hun intrede. Te denken valt aan integrale veiligheid, het verzekeringswezen en de zorg.
Ook eens brainstormen over de mogelijkheden? Ga naar het contactformulier.

De dienstverlening geschied onder deze Algemene voorwaarden van Geopositie. U kunt deze downloaden

Gemeenten en andere overheden

Gemeenten en overheden dienen het publiek belang. Ze moeten hun bestuur voortdurend rapporteren.

Dat gebeurt dikwijls door middel van de Jaarplannen, MaRap’s,  TuRap’s.

Lees hier verder over hoe geografische informatie dit proces optimaal kan ondersteunen.

GEOPOSITIE levert deze software. Hiervoor wordt samengewerkt met DataQuint en GBI-Services. Als meerwaarde voor de klant verzorgt GEOPOSITIE  het databeheer in Oracle of Postgres. Ook het applicatiebeheer, zowel het technisch als functioneel kunt u onderbrengen bij GEOPOSITIE.

Lees hier verder over de opties die GEOPOSITIE u kan bieden.

Via deze site bied GEOPOSITIE u verschillende producten aan.

Hier vind u onder andere,

QGIS en MAPWINDOWS, opensource gisapplicaties

De algemene voorwaarden van Geopositie d.d. 01-10-2016

Kies hiervoor deze link: Downloads

Hoe kan GEOPOSITIE u helpen. De menukaart is gericht op specialistische GIS toepassingen binnen het gemeentelijk domein, Openbare Ruimte, de zorgtaken van de decentralisaties, et cetera. De vormen waarin GEOPOSITIE hier invulling aan kan geven zijn divers. Samen komen we tot een plan, geven we inhoud aan de vorm, die aansluit bij uw behoefte.

Welke opties staan er op het ‘menu’ die voor u van meerwaarde kunnen zijn? Lees hier meer.

Inspecties worden uitgevoerd in het kader van een wettelijke verplichting of in het kader van doelmatig beheer. Ieder project vraagt om een specifieke invulling. U moet o.a. voldoen aan de gestelde wettelijke eisen, de taal kunnen spreken van de software maar u wilt ook uw vragen kunnen beantwoorden. Heel wat zaken om rekening mee te houden dus.

Lees hier verder hoe GEOPOSITIE daar invulling aan geeft.