Onderzoek geoinformatie in Renkum

Deze week stond in het teken van het onderzoek wat ik mocht uitvoeren naar het gebruik van Geografische informatie bij gemeente Renkum.

Gemeente Renkum

Gemeente Renkum

Geografische informatie

Op vele plekken ontstaat Geografische informatie. Binnen een #gemeente met name op het gebied van bestemmingsplannen, de basisregistraties en een andere grote speler in dit geheel van #Geo systemen is de registratie van het beheer van de openbare ruimte. BOR of IBOR. Steeds meer wordt het ruimtelijk denken en het integreren van geoinformatie algemeen goed en bij sommige gemeenten zelfs een vereiste.

GBI6

Gemeente Renkum werkt nu enige jaren met #GBI6. Het succesvol runnen van een beheerapplicatie hangt samen met de mate waarin zaken zijn belegd en afgestemd. Het is een samenhang van Techniek, Organisatie Kennis, vraag en aanbod.

Grip op geodata

Gemeente Renkum wil hier nog meer grip op krijgen en besloten hiervoor door middel van dit onderzoek de bedreigingen en kansen in beeld te brengen.

Het onderzoek

Er zijn interviews gehouden met de betrokkenen en de systemen en data zijn geanalyseerd. Deze input is verzameld in een onderzoeksrapport waarin de huidige toestand tegen het licht wordt gehouden en kan worden vergeleken met de gewenste uitgangssituatie.

Uiteindelijk resulteert dit in een reeks aanbevelingen die geprioriteerd en desgewenst uitgevoerd kunnen worden.

Kwetsbaar en vertrouwen

Langs deze weg wil ik de gemeente Renkum bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Om goede keuzes te kunnen maken moeten zaken helder worden benoemd. Daarom heb ik ook bewondering voor de openheid van de betrokken en de mate waarin zij het hebben aangedurfd zich in het algemeen belang van de gemeente, kwetsbaar op te stellen.

De missie

Ik hoop oprecht dat de gemeente Renkum zal slagen in haar missie om het gebruik van Geoinformatie optimaal te benutten.